δομέστικος

Βυζαντινό εκκλησιαστικό, στρατιωτικό και πολιτικό αξίωμα. Προέρχεται από τη λατινική λέξη domesticus που σημαίνει υπηρέτης, θεράπων. Ο θρησκευτικός τίτλος δινόταν στους πρωτοψάλτες, στους επικεφαλής του δεξιού και του αριστερού χορού των ψαλτών και στους υπηρέτες του πατριαρχικού δικαίου. Οι δύο δ., ο ένας του δεξιού χορού και ο άλλος του αριστερού, ήταν υπεύθυνοι απέναντι στον πρωτοψάλτη και, όταν έψελναν, φορούσαν «λευκά καμίσια επάνω των ιματίων» ή «σφικτούρια». Στη στρατιωτική διοίκηση ο τίτλος χρησιμοποιήθηκε για τους διοικητές των ταγμάτων της αυτοκρατορικής φρουράς, που ήταν εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη. Τον τίτλο του δ. είχε και ο διοικητής του θέματος των Οπτιμάτων. Στην πολιτική διοίκηση το αξίωμα δινόταν στον σταβλάρχη του αυτοκράτορα, σε διάφορους αυλικούς και σε βασιλικούς συμβούλους ή σε ανώτερους αξιωματούχους της βασιλικής αυλής.
* * *
ο (Μ δομέστικος, δομέστιγος, δεμέστιγος, δεμέστικος)
1. οικονόμος, υπηρέτης
2. εκκλησιαστικό οφίκιο τών επικεφαλής τού αριστερού και τού δεξιού χορού τών ψαλτών, τών θυρωρών τής πατριαρχικής κατοικίας κ.ά.
μσν.
1. αρχηγός, διοικητής
2. μέλος τής αυτοκρατορικής φρουράς
3. «μέγας δομέστικος» — αρχιστράτηγος
4. «δομέστικος τῶν σχολῶν» — αρχιστράτηγος τών εκστρατειών στην Ανατολή.
[ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. domesticus «οικείος»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Domestic of the Schools — The Domestic of the Schools (Greek: δομέστικος τῶν σχολῶν, domestikos tōn scholōn) was a senior Byzantine military office, extant from the 8th century until at least the early 14th century. Originally simply the commander of the Scholai, the… …   Wikipedia

  • Доместик — См. также Доместик (велоспорт). Доместик (греч. δομέστικος, от лат. domesticus)  гражданский, церковный и военный титул Поздней Римской империи и Византийской империи. Доместики ведут своё начало от корпуса протекторов доместиков,… …   Википедия

  • Domestikos — (Greek: δομέστικος, from the Latin domesticus, of the household ), in English sometimes [the] Domestic, was a civil, ecclesiastic and military office in the late Roman Empire and the Byzantine Empire. Contents 1 Military usage 1.1 Grand Domestic …   Wikipedia

  • Партии ипподрома — Четыре команды на цирковой арене. Римская мозаика, Франция Партии ипподрома, партии цирка, факции (лат. partes, circus factions, греч …   Википедия

  • деместик — церковный певчий, хорист , демество одноголосое церковное пение , также демественное пение; др. русск. доместикъ запевала (Нестор, Жит. Феодос.), ст. слав. доместикъ (Супр.). Из ср. греч. δομέστικος запевала от лат. domesticus с ассимиляцией… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Excubitors — Active ca. 460 – ca. 1081 Country Byzantine Empire Type heavy cavalry, imperial guard Garrison/HQ Constantinople, Bithynia …   Wikipedia

  • Domestique (titre byzantin) — Domestique (en grec byzantin, δομέστικος / doméstikos) est dans l Empire byzantin un titre, généralement suivi du nom d une unité ou d un bureau, désignant certains fonctionnaires civils, ecclésiastiques ou militaires. Dans la hiérarchie de l… …   Wikipédia en Français

  • деместикъ — ДЕМЕСТИК|Ъ (3*), А с. δομέστικος 1.Начальник церковного хора: и ˫ако же съ съвѣта вьсѣхъ. стефана игѹмена въ себѣ нарекоша быти. деместика сѹща цр҃къвьнааго. ЖФП XII, 63а; о слѹжьбьницѣхъ. Слѹжьбьникъ же въ манастырихъ хощемъ. иконома. кѹтьника…… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Papias (Byzantine office) — The Papias (Greek: παπίας) was a eunuch official in the Byzantine court, responsible for the security and maintenance of the buildings of the imperial palace in Constantinople. Contents 1 History and role 2 Subordinate officials 3 References …   Wikipedia

  • Экскувиторы — Годы существования ок. 460 ок. 1081 годы Страна Византийская империя Тип Тяжелая кавалерия, императорская гвардия Дислокация Константинополь, Вифиния, Фракия …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.